Viihtyisä maaseutukylä lähellä kaupunkipalveluja.

MAISEMANHOITOALUE

LATAAN KUVIS


Simoon Lapin toinen valtakunnallinen maisemanhoitoalue
Simonkylä on neljäs valtakunnallinen maisemanhoitoalue

 
Simonkylän ja Simoniemen kyliin perustettiin Lapin toinen valtakunnallinen maisemanhoitoalue. Simon maisemanhoitoalueen perustamisen tarkoituksena on paikallisen luonnon- ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden ja niihin liittyvien arvojen säilyttäminen ja hoitaminen. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli mukana perustamisjuhlassa maanantaina 30.11.2015 Simon Pirtillä.

Perustamisjuhlan video löytyy "
VIDEOGALLERIA" sta.

Suunnitelma on yhdessä kyläläisten kanssa tehty kartoitus, jossa on pohdittu maiseman arvokohteita, havainnollistettu maisemassa tapahtuneita muutoksia ja inventoitu tärkeimmät hoidon tarpeessa olevat kohteet. Tämän jälkeen on pohdittu sopivia hoitotapoja ja kartoitettu taloudellisia tukimahdollisuuksia. Suunnitelman tavoitteena on innostaa asukkaita omaehtoiseen maisemanhoitoon ja kannustaa hakemaan taloudellista tukea maisemanhoitoon ja rakennusten kunnostukseen. Suunnitelman on rahoittanut Euroopan maaseuturahasto ja ympäristöministeriö. Virallinen asema mahdollistaa kylien tekemistä tunnetuksi ja tarjoaa mahdollisuudet kehittää luonto- ja kulttuurimatkailua. Viljelijät ja paikalliset yhdistykset voivat hakea rahoitusta maisemanhoitoon maatalouden erityistukien kautta. Lisäksi kylien rakennusperinteen kunnossapitoon ja korjauksiin on mahdollista hakea avustusta Lapin ELY-keskuksesta, Suomen kotiseutuliitosta ja Museovirastosta.

Maisemanhoitoalueen perustaminen ei tuo oikeusvaikutteisia lisärajoituksia maiden ja metsien käyttöön. Rakentaminen tapahtuu edelleen maakuntakaavan, yleiskaavojen ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Metsätaloutta harjoitetaan entiseen tapaan metsälain mukaisesti.