Viihtyisä maaseutukylä lähellä kaupunkipalveluja.

MUSEOTIE

LOADING


Kylän halki johtaa1640-luvulta peräisin oleva tie, joka toimi Ruotsin ja Suomen välisenä maapostiyhteystienä Pohjanlahden ympäri. Simon kohdalta tie oli määrätty raivattavaksi vuonna 1652, mutta vasta 1750-luvun alussa tie saatiin pyörällä ajettavaan kuntoon.

Ruotsin kuningas Adolf Fredrik käytti tätä tietä matkatessaan Suomessa vuonna 1752.

Suomen sodan aikana 1808 - 1809 oli tie armeijan perääntymistienä. Rovaniemen ja Kemijärven kaukaisimmatkin pitäjät joutuivat osallistumaan tien tekemiseen ja vuosien 1682 -1840 välisenä aikana kievarikyydin ylläpitoon vuorollaan tällä tien osalla.

Osa tästä Simonkylän paikallistiestä on saanut museotien arvon vuonna 1982. Museotieksi hyväksytyn paikallistien pituus Sinikoskelta tien päähän jokisuulle on 2,9 km.

Museotien kulttuuriperinnemaisema kuuluu valtakunnallisesti arvostettuun Simojoen kulttuurimaisema-alueeseen.