Viihtyisä maaseutukylä lähellä kaupunkipalveluja.

YRITYKSET JA PALVELUT

LOADING


Kylällä toimii maitotila sekä naudanlihatila. Lammastalous on kylällä elpynyt niin, että lampaita riittää laiduntamaan Kemiä myöden. Kaupalliseen perunanviljelyyn on erikoistunut kaksi tilaa. Kylällä on myös muita ammatinharjoittajia.

Eskolan lammastila
Ville Eskola
Simonkyläntie 58 B, 95200 Simo
p. 040 834 8936
Email:
ville.eskola@outlook.com
Lammastalous, lampaanlihan tuotanto, perinnebiotoopin ja maiseman hoito.

Metsä- ja ympäristöpalvelu Tapani Kuusela
Tapani Kuusela
Kirkkotie 9A, 95200 SIMO
p. 040-705 2241
Email:
tapani.kuusela@pp2.inet.fi
Metsätalouden suunnittelupalvelut ja metsänhoitotöiden raportointi, Kemera -rahoituksen kaikki työlajit, metsäveroilmoitusten täyttö maatalouden erityistukisopimukset ( maiseman kehittäminen ja hoito-, perinnebiotooppien hoito- ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevat sopimukset)

Simon Peruna
Sakari Huttula
Simonkyläntie 95210 Filpus
p. 0400 853 493
Email:
sakari.huttula@pp.inet.fi

Mauri Lammassaari
Vasankarintie 95210 Filpus
p. 0400 0400-465 553
Email:
mauri.lammassaari@pp.inet.fi
Yrityksemme viljelee, varastoi, kauppakunnostaa ja pakkaa kaikki perunansa itse. Pääartikkelimme on Lapin Puikula, mutta viljelemme myös muutamia pyöreitä lajikkeita.

Maaurakointi, metsäojitus ja -laikutus Esko Hepola
Esko Hepola
p. 0500 927 335
Omakotitontteja, mökkitontteja, tontin pohjakaivuutyöt, täytemaata, mursketta ja ruokamultaa.
Mökkivuokrausta meren rannalta.


Simon Pirtti
Perinteisen nuorisoseurantalon vuokrausta erilaisiin juhliin ja tapahtumiin.
Katso tarkempaa esittelyä ja yhteystiedot kotisivuiltamme
www.simonpirtti.fi